Pieniny – jeden z bardziej fascynujących regionów krajoznawczych Polski

Pieniny – jeden z bardziej fascynujących regionów krajoznawczych Polski
Pieniny to pasmo górzyste, które mieści się w łańcuchu Karpat. Pieniny od południa graniczą z Magurą Spiską, zaś od północy z Beskidem Sądeckim i Gorcami. Na wschodzie Pieniny graniczą z Kotliną Orawsko-Nowatorską. Pieniny są rejonem z bogatą fauną oraz florą, szata roślina w tym regionie jest bardzo zróżnicowana a oddziałuje na to między innymi atmosfera, tworzywo wapienne, bliskość z Tatrami lub morfologia.

Continue reading “Pieniny – jeden z bardziej fascynujących regionów krajoznawczych Polski” »